Idea Programu

ilustracja

Postaw Na Odporność - zacznij od diagnozy

Ogólnopolska Społeczna Kampania Edukacyjna „Postaw Na Odporność  – zacznij od diagnozy” to inicjatywa skierowana do pacjentów, rodziców i lekarzy, która ma na celu wzrost świadomości na temat objawów oraz możliwej diagnostyki i leczenia pierwotnych niedoborów odporności.

Kampania została zainicjowana przez zespół immunologii Centrum Zdrowia Dziecka, Radę Ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pacjentów z niedoborami odporności IMMUNOPROTECT. Radę Ekspertów tworzą uznane autorytety
w dziedzinie immunologii klinicznej pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Ewy Bernatowskiej, Kierownik Oddziału Immunologii Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”.

Głównymi celami kampanii są edukacja społeczeństwa i wspieranie pacjentów z rozpoznanym pierwotnym niedoborem odporności. Poprzez opracowanie materiałów oraz zainicjowanie procesu edukacyjnego, kierowanego zarówno do rodziców, jak i do dzieci, inicjatorzy kampanii pragną, aby pacjenci i ich rodziny świadomie współdziałali z lekarzem w czasie trwającej całe życie terapii. Dodatkowym celem jest również szerokie poinformowanie społeczeństwa poprzez skierowanie do jak największej grupy odbiorców części aktywności i informacji kampanii. Prowadzone działania mają prowadzić do większej rozpoznawalności choroby, a tym samym do zmniejszenia odsetka osób nieświadomych tego, że PNO może dotyczyć ich samych i członków rodziny. Bardzo ważne jest również zwiększenie wiedzy lekarzy pediatrów oraz pielęgniarek na temat tych schorzeń, stąd planowane jest przygotowanie programów edukacyjnych obejmujących zagadnienia związane z rozpoznawaniem i leczeniem pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności.

W ramach działań kampanii została stworzona niniejsza strona internetowa, która ma stanowić ogólnodostępną platformę informacyjną na temat pierwotnych niedoborów odporności, gdzie pacjenci oraz ich bliscy mogą znaleźć wsparcie
i liczne porady, jak również zadać pytanie specjaliście.

Rada ekspertów

Od początku istnienia kampanii “Postaw na odporność – zacznij od diagnozy” współpracujemy z wieloma ekspertami z dziedziny Immunologii. Eksperci wspierają nas merytorycznie podczas wszystkich realizowanych działań i angażują się na rzecz zwiększania rozpoznawalności PNO w Polsce.


NASI EKSPERCI:

prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska
Kierownik Oddziału Immunologii Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”.

dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Wojewódzki konsultant w dziedzinie immunologii klinicznej.
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

dr hab. n. med. Danuta Kowalczyk
Zastępca Kierownika Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
Zastępca Ordynatora Oddziału Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego AM we Wrocławiu.

dr n. med. Bożena Mikołuć
Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

prof. dr hab. n. med. Anna Pituch-Noworolska
Ordynator Oddziału Immunologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

dr n. med. Grzegorz Senatorski
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
Kierownik Kliniki Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.

Jak większość firm, Active Pharma Sp. z o. o. wykorzystuje pliki cookies, aby pozyskiwać informacje pozwalające między innymi na usprawnienie Stron Internetowych Active Pharma Sp. z o. o.

Pliki cookie, złożone z ciągu liter i znaków, są umieszczane w Twoim komputerze przez serwery stron internetowych. Pozwalają one właścicielowi witryny, którą odwiedzasz, odróżnić Ciebie od innych użytkowników strony. Cookie nie mogą być wykorzystane przez Active Pharma Sp. z o. o. do uruchomienia jakiegokolwiek kodu na Twoim komputerze, a co za tym idzie, nie mogą służyć do uruchomienia na nim wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Nie mogą również posłużyć do przeglądania zawartości Twojego komputera.

Dane zbierane i generowane przez pliki cookie (p_auth) na Stronach Internetowych Active Pharma Sp. z o. o. mogą służyć różnym celom, w tym poniższym:

Konieczność: Umożliwienie Ci dostępu do niektórych części serwisu, na przykład zabezpieczonych systemem logowania lub rejestracji

Wydajność i optymalizacja: Odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a co za tym idzie, pomagających ją usprawniać

Funkcjonalne: Zapamiętywanie wybranych przez Ciebie opcji, takich jak na przykład wybrany język strony, wpisane Imię etc.

Targetowanie treści informacyjnych i edukacyjnych: potencjalnego, automatycznego dostosowania zawartości prezentowanych serwisów do Twoich potrzeb

Active Pharma Sp. z o. o. nie udostępnia powierzchni reklamowej na swoich serwisach podmiotom trzecim, lecz nie mamy kontroli nad reklamodawcami, którym usługodawcy internetowi umożliwili umieszczanie reklam w trakcie przeglądania przez Ciebie internetu.

Istnieje prawny obowiązek uzyskania Twojej zgody na używanie wszystkich rodzajów plików cookie, z wyjątkiem plików cookie należących do kategorii „Konieczność”. Zgodę tą możesz wyrazić poprzez ustawienia Twojej przeglądarki internetowej.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookie, w tym jak dostosować lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki w celu zablokowania plików cookie lub informowania o ich wysyłaniu, skorzystaj z funkcji Pomoc w Twojej przeglądarce lub odwiedź stronę www.aboutcookies.org, na której znajdziesz informacje na temat zarządzania plikami cookie w różnych przeglądarkach.

Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować obniżenie funkcjonalności Serwisu, na przykład, możesz nie mieć dostępu do wszystkich obszarów serwisu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.